Ομιλία επι του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»