Ομιλία στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κατά την φάση της επεξεργασίας του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»