Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων κατα την διάρκεια της  συζήτησης και ψήφισης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση του Βασιλείου της Σουηδίας και της Φιλανδίας»