Ομιλία στην Ειδική Μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας με θέμα «Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 12 του ν. 3959/2011, όπως ισχύουν, της προτεινομένης, κυρίας Χαρίκλειας Νικολοπούλου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη, για διορισμό στη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής».