Ομιλία κατά τη διάρκεια της συζήτησης και  ψήφισης της Διεθνής Σύμβασης του Υπουργείου Υποδομών «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Χιλής.»