Σε σχετική ανακοίνωσή μας είχαμε εκφράσει την ειλικρινή αγωνία μας για την ομαλή υλοποίηση της διαδικασίας της Απογραφής πληθυσμού και κατοικιών, με βάση τις σοβαρές δυσλειτουργίες  που είχαν παρατηρηθεί. Είχαμε τονίσει  ότι το «θέμα της σοβαρής διενέργειας της απογραφής είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της χώρας. Χωρίς σωστά δεδομένα δεν μπορούμε να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Χωρίς αξιόπιστα στοιχεία δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες κοινωνικές πολιτικές. Χωρίς αξιόπιστα στοιχεία δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσα σχολεία χρειαζόμαστε, πόσα νοσοκομεία χειριζόμαστε κ.ο.κ. Με άλλα λόγια, χωρίς σοβαρές μετρήσεις και σωστά δεδομένα, μια χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί σωστά και δεν μπορεί να υπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών της».

Έχουν περάσει ήδη 4 μήνες από τότε, τα αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί και σύμφωνα  με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών η διαδικασία βρίσκεται στον αέρα. Προφανώς οι ευθύνες δεν πρέπει να πέσουν στην  ΕΛΣΤΑΤ. Τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής  γνωρίζουν τη δουλειά τους. Το Ελληνικό κράτος έχει διενεργήσει πολλές  φορές παρόμοιες διαδικασίες χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι ευθύνες βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση της ΝΔ και αν αληθεύουν τα σχετικά δημοσιεύματα, οδηγούμαστε στο απόλυτο φιάσκο του «Επιτελικού Κράτους» του κ. Μητσοτάκη.

Για κάθε σύγχρονο Κράτος η ύπαρξη αξιόπιστων απογραφικών στοιχείων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη χάραξη και εφαρμογή οποιασδήποτε δημόσιας πολιτικής. Ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία με   οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, η πληρότητα και ορθότητα των δεδομένων της Απογραφής αποτελεί ύψιστο ζήτημα για την άσκηση σοβαρής κοινωνικής πολιτικής και  τη διαφύλαξη της κοινωνικής  συνοχής  τα προσεχή χρόνια.

Καλούμε τον συνήθως λαλίστατο Υπουργό Εσωτερικών  κ. Βορίδη να σταματήσει να κρύβεται και να ενημερώσει υπεύθυνα τους πολίτες για το τι πραγματικά συμβαίνει. Η χώρα δεν μπορεί να πληρώνει διαρκώς τους μαθητευόμενους μάγους της χειρότερης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης.