Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων ατα την διαδικασία της συζήτησης και ψήφισης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις