Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων κατα τη διαδικασία της συζήτησης και ψήφισης του Σχεδίου Νόμου του  Υπουργείου Τουρισμού «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης