Ομιλία κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»