Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων κατα τη διαδικασία της συζήτησης και ψήφισης  του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις»