Ομιλία στη ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υποδομών : Κύρωση της από 24.06.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31.05.2007 Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)»