Ομιλία κατά τη διάρκεια της συζήτησής και ψήφισης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών