Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων κατα την συζήτηση και ψήφιση  του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών»