Η δευτερολογία  στη Διαρκή επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών»