Ομιλία στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης , Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κατα τη διάρκεια της επεξεργασίας του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών:  «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

Το νέο (παλιό) εκλογικό σύστημα της για τους ΟΤΑ προσπαθεί να παγιώσει εις το διηνεκές τους συντηρητικούς αυτοδιοικητικούς συσχετισμούς του 2019. Οι προοδευτικές δυνάμεις με συμμαχίες θα είναι παρούσες και ισχυρές έχοντας βγάλει τα συμπεράσματα και τα διδάγματα του παρελθόντος.