Δευτερολογία  στην ολομέλεια της Βουλής κατα την διαδικασία της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»