Ομιλά στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της Συζήτησης και Ψήφισης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».