Δευτερολογία στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων κατά τη διαδικασία της συζήτηση και ψήφισης του Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)»