Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων κατά την συζήτηση και ψήφιση του Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας: Κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.