Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων κατα την συζήτηση στη Διαρκή επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα: «Συζήτηση επι της Ειδικής Έκθεσης Συνηγόρου του Πολίτη (2019) «Επιστροφές Αλλοδαπών»