Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων κατά την συζήτηση και ψήφιση του Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»