Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων κατα τη συζήτηση και ψήφιση του Σ/Ν του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις»