Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων κατά την ψήφιση του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»,