Οι εκλογές στη τοπική αυτοδιοίκηση έχουν πάντοτε ξεχωριστή σημασία. Και αυτό γιατί η σημασία της άσκησης πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αντανακλά σε σημαντικό βαθμό και τις πολιτικές επιλογές σε εθνικό και κυβερνητικό επίπεδο, συμβάλλοντας επίσης και στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας.

Η άμεση σχέση και αλληλεπίδραση πολιτών-πολιτικών στην αυτοδιοίκηση είναι εξαιρετικά σημαντική για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος που έχουμε θέση ως κυβέρνηση και ως κόμμα, με ιδιαίτερα έμφαση να δίνεται στις ερχόμενες εκλογές του 2019 σε δύο βασικούς πυλώνες: στην αναπτυξιακή διάσταση των πολιτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη διαμόρφωση πλατιών, δημοκρατικών και προοδευτικών συμμαχιών, που θα αντανακλούν και τους νέους πολιτικούς συσχετισμούς που αναπτύσσονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Η αντιστοίχιση με αυτές τις νέες ανάγκες είναι πολύ σημαντική και πάνω σε αυτή δουλεύουμε και θα δουλεύουμε το επόμενο διάστημα.

Για τον πρώτο πυλώνα που αφορά στην αναπτυξιακή διάσταση, η κυβέρνηση συμβάλλει και στηρίζει ενεργά την τοπική ανάπτυξη, μέσα από τα προγράμματα «ΦιλόΔημος», αλλά και με σειρά πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Βασικοί άξονες των προγραμμάτων αυτών είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση και προστασία της δημόσιας υγείας, η συντήρηση σχολικών κτιρίων, η αναβάθμιση παιδικών χαρών, η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και οι  αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης – όλες ενέργειες και πρωτοβουλίες που αποκαθιστούν προβλήματα ετών και ενισχύουν τη χρηματοδότηση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που από το 2010 και μετά είδαν τα έσοδά τους να συρρικνώνονται κατά περίπου 65% λόγω των σφιχτών δημοσιονομικών πολιτικών.

Πολλές από τις παραπάνω ενέργειες μπορεί να φαίνονται αυτονόητες, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Οι συνέπειες της κρίσης ήταν και είναι βαθύτατες, η κακοδιαχείριση, η διαφθορά και η απαξίωση του κρατικού μηχανισμού από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σε όλα τα επίπεδα, ήταν πρωτοφανής όταν αναλάβαμε το 2015, και σήμερα, μετά από μεγάλη προσπάθεια, επιχειρούμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα και να διαμορφώσουμε προοπτικές υγιούς και παραγωγικής ανάπτυξης.

Μέσα σε αυτό πλαίσιο αναπτύσσεται και ο δεύτερος πυλώνας, που αφορά στη διαμόρφωση ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών στη τοπική αυτοδιοίκηση. Διανύουμε μια ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη περίοδο, όπου μετά την έξοδο από τα μνημόνια το πολιτικό σύστημα ανασυντάσσεται και διαμορφώνεται μια νέα πολιτική και κοινωνική δυναμική, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο.

Τα συνεργατικά σχήματα που θα αφήνουν ένα σαφές προοδευτικό, αυτοδιοικητικό στίγμα και θα έχουν ένα συγκεκριμένο πρόσημο για τα ζητήματα των τοπικών κοινωνιών αποτελούν προτεραιότητα για εμάς, με το κυβερνητικό έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα να αφήνει ισχυρό αποτύπωμα και να δημιουργεί νέους όρους συνεργασιών και δράσεων. Πάνω σε αυτή τη βάση θέλουμε να «χτίσουμε» το επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας και την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και την καθιέρωση της απλής αναλογικής που δημιουργεί τις προϋποθέσεις ουσιαστικής αλλαγής και ανάδειξης της κοινωνικής απαίτησης για ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της συμμετοχής των πολιτών, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης.

Το πολιτικό σχέδιο και η κοινωνική ατζέντα που προωθούμε έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένη στόχευση. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να συνεχίσουν να συμβάλλουν δυναμικά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που ξεκίνησε το 2015 μέσα σε ένα πολύ δυσμενές πλαίσιο, και που σήμερα συνεχίζεται σε πολύ καλύτερες συνθήκες, εκτός μνημονίων, με μεγαλύτερες ελευθερίες στην άσκηση πολιτικής και δυνατότητα προώθησης της δικής μας πρότασης.

  • Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ